microUgly.com
Inkscape Logo

Guia d'aprenentatge ràpid de l'inkscape

Aquesta guia d'aprenentatge s'adreça a artistes o aficionats que ja estan familiaritzats en l'ús de programes de dibuix vectorial i volen provar l'Inkscape. Fins i tot, si no encaixeu en aquesta definició, segur que el curs també pot ser-vos útil.

Red Monika

Desitgem ser una bona referència ràpida per ajudar els usuaris a superar l'obstacle que suposa aprendre una aplicació diferent, mostrant algunes de les diferències amb altres aplicacions més comunes de dibuix vectorial i també les característiques més atractives de l'inkscape.

Algunes funcions simples o òbvies no s'han descrit a la guia. Per tal de conèixer totes les possibilitats de l'Inkscape visiteu http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/.

En la majoria de casos només enumerem les dreceres de teclat per accedir a les funcions, però algunes d'aquestes funcions també es troben fàcilment a menús o caixes d'eines.

Continguts

 1. La finestra de l'Inkscape
 2. De l'Ilustrator a l'Inkscape - Diccionari de termes
 3. Treballant amb camins
  1. Dibuixar un camí
   1. Crear un camí
   2. Acabar un camí
   3. Cancel·lar un camí
  2. Editar un camí
   1. Afegir un node
   2. Eliminar un node
   3. Dividir / separar un node
   4. Combinar / unir nodes
   5. Continuar / afegir camí en un camí obert
   6. Eliminar un segment
   7. Unir nodes amb un nou segment
   8. Canviar el tipus de node
 4. Treballar amb objectes
  1. Seleccionar objectes
  2. Seleccionar un objecte tapat
  3. Redimensionar i girar un objecte
  4. Ordenar objectes
  5. Duplicar objectes
  6. Clonar objectes
 5. Treballar amb grups
  1. Agrupar i desagrupar
  2. Seleccionar objectes dins d'un grup
  3. Afegir objectes a un grup
 6. Treballar amb màscares i motlles
  1. Definir motlle o màscara
  2. Motlle / màscara de múltiples objectes
  3. Editar objectes en un motlle / màscara
  4. Afegir objectes a un motlle / màscara
  5. Editar el motlle / emmascarat de l'objecte
 7. Treballar amb capes
  1. Moure objectes entre capes
 8. Treballar amb degradats
  1. Crear un degradat
  2. Aplicar un degradat ja definit
  3. Posició / transformació d'un degradat
  4. Invertir un degradat
  5. Repetir un degradat
  6. Degradat amb asimetria radial
 9. Conclusions i drets d'autor

La finestra de Inkscape

Inkscape Window

Observeu que la Barra de control de l'eina us mostrarà les icones específiques de l'eina seleccionada.

De l'Illustrator a l'Inkscape - Diccionari de termes

Per a aquells de vosaltres que tingueu l'Adobe Illustrator, aquí us mostrem una llista breu dels termes i noms d'eines de l'Illustrator i el seu equivalent en l'Inkscape.

Illustrator Inkscape
Anchor Anchor Node (smooth) Node (suavitzat)
Handle Handle Handle Nansa
Anchor (corner) Anchor (corner) Node (cusp) Node (angle)
Slection Tool Selection Tool (V) Selector Tool Eina de selecció (S)
Direct Selection Tool Direct Selection Tool (A) Node Tool Eina d'edició de nodes o nanses(N)
Pen Tool Pen Tool (P) Bezier Tool Eina de dibuix de corbes de Bézier (B)
Pencil Tool Pencil Tool (N) Freehand Tool Eina de dibuix a mà alçada(P)
  Live Trace   Vectoritza un mapa de bits

Treballar amb camins

Dibuixar un camí

Els camins es dibuixen utilitzant o bé l'Eina de dibuix de corbes de BézierBezier Tool o bé l'eina de dibuix a mà alçada Freehand Tool.
A no ser que tingueu una tauleta de dibuix, sempre us serà més fàcil d'utilitzar l'Eina de dibuix de corbes de bézier.

Crear un camí
Eina : Bezier Tool
Drawing a path

Dibuixeu el camí amb l'eina de dibuix de corbes de Bézier simplement pitjant a cada lloc on vulgueu col·locar un node. Si feu un clic simple amb el botó esquerre del ratolí, creareu un node punxegut i arrossegant el ratolí en creareu un d'arrodonit.

A mida que aneu dibuixant, l'inkscape us mostrarà els segments que ja heu col·locat de color verd i els encara inacabats de color vermell. Per desfer el darrer segment premeu Esborrar o Supr.

Acabar un camí:
Eina : Bezier Tool
Segment finished with double-click
Segment finalitzat fent doble clic
Segment finished by pressing Enter
Segment finalitzat usant Enter o el botó dret del ratolí

Fent doble clic acabareu el camí afegint-hi el darrer segment (vermell), mentre que prement Enter o el botó dret del ratolí es finalitzarà el camí descartant el segment inacabat. Fent clic o arrossegant el ratolí al punt inicial creareu un camí tancat.

Cancel·lar un camí:
Eina : Bezier Tool

Prement Esc o Ctrl + Z cancel·lareu tot el camí.

Editar un camí

Afegir un node:
Eina : Node Tool
Eina a la barra de control: Insert Node
Add Node

Feu doble clic o Ctrl + Alt + clic damunt d'un segment per afegir-hi un node en aquest punt.

Eliminar un node:
Eina : Node Tool
Eina a la barra de control: Node Delete
Delete Node
Quan Esborreu un node, intenta mantenir la forma que tenia el camí abans d'esborrar-lo.
Ctrl Delete Node
Ctrl + Esborrar Fa que no intenti mantenir la forma del camí.

Hi ha dues maneres d'eliminar un node; o bé prement Ctrl + Alt + clic damunt seu o bé seleccionant-lo i prement Supr o Esborrar. Amb qualsevol d'aquestes opcions l'inkscape modificarà els altres nodes per tal d'intentar preservar la forma del camí. Si no voleu que ho faci premeu en el seu lloc Ctrl + Supr o Ctrl + Esborrar.

Separar / dividir un node:
Eina : Node Tool
Eina a la barra de control: Node Break
Split Node
Pot ser que no sigui clara la separació fins que no en mogueu un.

Seleccioneu el node i premeu Majúscules+B per dividir-lo o separar-lo en dos nodes.

Combinar / unir nodes:
Eina : Node Tool
Eina a la barra de control: Node Join
Join Node

Seleccioneu dos nodes finals i premeu Majúscules +J per combinar-los en un sol node.

Continuar / afegir camí a un camí obert: Bezier Tool
Eina : Bezier Tool
Continue Path

Seleccioneu el camí i comenceu a dibuixar des d'un dels nodes dels extrems amb l'Eina de dibuix de corbes de Bézier.

Eliminar un segment:
Eina : Node Tool
Eina a la barra de control: Node Delete Segment
Delete Segment

Seleccioneu el segment o els dos nodes que el delimiten i premeu el botó Node Delete Segment per eliminar-lo.

Unir nodes amb un nou segment:
Eina : Node Tool
Eina a la barra de control: Node Join Segment
Join Nodes with Segment

Seleccioneu dos nodes finals i premeu el botó Node Join Segment per crear un segment entre ells.

Canviar el tipus de node:
Eina : Node Tool
Eina a la barra de control: Node Cusp, Node Smooth, Node Symetric
Split Node
Un node suavitzat és assenyalat amb un quadrat, mentre que un node cantonada és assenyalat amb un diamant.

Premeu Majúscules+C per fer un node cantonada. Premeu Majúscules+S per suavitzar un node. Premeu Ctrl+esborrar per fer un node suavitzat amb unes nanses simètriques. Alternativament podeu prémer Ctrl+Clic damunt d'un node per canviar el seu tipus.

Treballar amb objectes

Perquè quedi clar, un objecte és un terme general per descriure totes les formes utilitzades en un dibuix. Text, figures, camins, qualsevol cosa dibuixada, és un objecte. Això inclou els grups d'objectes.

Seleccionar objectes:
Eina : Selector Tool
Selected Object

A diferència d'aplicacions com l'Adobe Illustrator i algunes altres aplicacions gràfiques, l'Inkscape no proporciona una vista de com estan col·locats tots els objectes en el dibuix. Només podeu seleccionar objectes dins de la tela amb l'eina de seleccionar i transformar els objectes.

Seleccionar un objecte tapat:
Eina : Selector Tool
Selected Obscured Object

A vegades no podeu seleccionar un objecte perquè hi ha un altre objecte a sobre. Podeu canviar la selecció consecutivament prement Tab o podeu prémer Ctrl+Alt+Clic per canviar la selecció dels objectes que són a sota del ratolí.

Redimensionar i girar un objecte:
Eina : Selector Tool
Selected Obscured Object

Seleccioneu un objecte per mostrar les seves nanses de transformació. Torneu a fer Clic a l'objecte perquè se'n mostrin les nanses de rotació.

Ordenar objectes:
Eina : Selector Tool
Reorder Objects

Per pujar o baixar objectes premeu pàgina amunt o pàgina avall respectivament. Per col·locar-lo a dalt de tot o a baix de tot, premeu inici o fi respectivament.

Duplicar objectes:
Eina : Selector Tool
Duplicate Objects

Premeu Ctrl + D per Duplicar un objecte. És semblant a copiar-lo i enganxar-lo, però amb la diferència que manté la mateixa posició que l'original.

Clonar objectes:
Eina : Selector Tool
Clone Objects

Per clonar un objecte premeu Alt + D. Clonar és semblant a duplicar, amb la diferència que el clon manté una connexió amb l'original i per tant, quan editeu l'original, modifiqueu també els clons. Per seleccionar l'original des d'un clon premeu Majúscules + D. Per eliminar la connexió del clon amb l'original premeu Majúscules + Alt + D mentre teniu seleccionat el clon.

Treballar amb grups

Els Grups són la manera d'agrupar diversos objectes en un de nou que pot ser tractat com un objecte normal. Fins i tot un cop agrupats, els objectes individuals dins del grup poden ser editats.

Agrupar i desagrupar:
Eina : Selector Tool
Group Objects

Per Agrupar diversos objectes premeu Ctrl + G i premeu Ctrl + U per desagrupar-los.

Seleccionar objectes dins d'un grup:
Eina : Selector Tool
Select objects in group

Per seleccionar objectes dins d'un grup premeu Ctrl+Clic. Utilizeu Ctrl+Alt+Clic per seleccionar un objecte tapat del grup. Això també funciona amb motlles i màscares. També podeu entrar dins d'un grup fent Ctrl+Enter o doble clic i després seleccionant els objectes amb normalitat. Per sortir del mode d'edició de grup premeu Ctrl+esborrar o seleccioneu un objecte de fora d'aquest grup.

Afegir objectes a un grup:
Eina : Selector Tool
Add objects to group

Premeu Ctrl + Enter o feudoble clic per entrar al grup i després dibuixeu o enganxeu el nou objecte a incloure.

Treballar amb motlles i màscares

Clip and Mask

Els motlles i les màscares s'utilitzen per restringir quines parts d'un objecte són visibles. La forma d'un objecte usat com a motlle determina l'àrea que serà visible o més il·luminada si és usada com a màscara.

Definir motlle o màscara:
Eina : Selector Tool
Clip defined

Seleccioneu dos objectes i assegureu-vos que l'objecte de dalt és el que voleu utilitzar d'motlle o màscara. Trieu Assigna a Retalla o Màscara al menú Objecte menú.

Motlle / màscara de múltiples objectes:
Eina : Selector Tool
Clip Multiple Objects

Si seleccioneu tres objectes i en feu un motlle o una màscara, l'objecte de dalt serà el que definirà la forma de l'emmascarat o el motlle i aconseguireu que els dos objectes inferiors separats quedin motlles o emmascarats. Si el que voleu és aconseguir un sol objecte resultat de retallar o emmascarar, primer haureu d'agrupar tots els objectes que s'hagin de retallar o emmascarar.

Editar objectes en un motlle / màscara:
Eina : Selector Tool
Edit oject within a clip

Feu doble clic a un motlle o màscara per entrar-hi i poder editar-ne els objectes que el formen. Si esteu motlleant o emmascarant un grup també ho podeu fer prement Ctrl + Enter.

Afegir objectes a un motlle / màscara:
Eina : Selector Tool
Add object to clip
Només podreu afegir objectes a un motlle o màscara si esteu motlleant o emmascarant un grup. Feu doble clic o Ctrl + Enter per entrar al motlle o emmascarat del grup i després dibuixeu l'objecte nou que vulgueu incloure-hi.
Editar el motlle / emmascarat de l'objecte:
Eina : Selector Tool
Edit clip shape

Per editar l'objecte que motllea o emmascara l'haureu d'alliberar. (Objecte > Retalla o Màscara > Allibera). Un objecte només pot ser editat sense alliberar-lo si és un clon: aleshores ho podeu fer modificant-ne l'original.

 

Treballar amb capes

Les capes funcionen igual que en altres programes de dibuix i poden ser reordenades, se'n pot canviar la visibilitat i bloquejar-les utilitzant la finestra de capes o la caixa d'eines a la barra d'estat.

Moure objectes entre capes:
Eina : Selector Tool

Per moure un objecte a una capa per sobre o per sota premeu Majúscules + Pàgina amunt o Pàgina avall respectivament.

Treballar amb degradats

Crear un degradat:
Eina : Gradient Tool
Gradient

Definir un degradat és molt fàcil. Simplement seleccioneu un objecte i utilitzeu l'eina de Crear i editar degradats per fer un nou degradat i feu clic al botó d'edició a la barra de control per obrir l'editor de degradats, on podreu modificar-lo.

Aplicar un degradat ja definit:
Eina : Gradient Tool
Gradient selection

L'inkscape us recomana reutilitzar el mateix degradat en diversos objectes. Per aplicar un degradat ja utilitzat en altres objectes seleccioneu l'eina de degradats i seleccioneu el degradat de la llista a la Barra de control . També podeu fer-ho copiant un objecte que utilitzi un degradat i enganxar el seu estil amb Ctrl + Shift + V, però això copiarà tots els estils de l'objecte copiat incoent-hi la posició del degradat.

Nota: Quan editeu un degradat, els canvis afectaran tots els objectes en què l'hagueu usat. Podeu duplicar un degradat per fer petits canvis en un objecte concret.

Posició / transformació d'un degradat:
Eina : Gradient Tool o Node Tool
Transform gradient

Podeu utilitzar tant l'Eina de degradats com l' Editor de nodes per canviar fàcilment la posició d'un degradat i transformar-lo de lineal a radial, agafant les seves nanses a la tela de l'inkscape.

Invertir un degradat:
Eina : Gradient Tool
Reverse gradient

Premeu Majúscules + R amb l'eina d'Editor de degradats seleccionada per invertir un degradat. Observeu que si aquest degradat és utilitzat en altres objectes, aquests no en quedaran afectats.

Repetir un degradat:
Repeating gradient

A la finestra d'Emplenat i contorn seleccioneu repetició (reflex o directe) i el degradat per aplicar-ho a l'objecte seleccionat.

Degradat amb asimetria radial:
Eina : Gradient Tool o Node Tool
Asymetric Radial Gradient

Podeu moure el centre d'un degradat radial per fer-lo asimètric prement Majúscules i arrossegant el ratolí a la posició central.

Conclusions i drets d'autor

Espero que trobeu útil aquesta guia.

Observeu que les imatges de les noies estan pintades digitalment per mi utilitzant l'inkscape, basant-me en dibuixos a llapis proporcionats per King-Cheetah (http://king-cheetah.deviantart.com/) i renecordova (http://renecordova.deviantart.com/) respectivament.

Sou lliures de distribuir aquesta guia en el seu estat normal, en la seva forma inèdita.

Podeu deixar els vostres comentaris d'aquesta guia al meu blog o a DeviantArt.

Traduït al català per Nil Oriol i Carles Oriol. Equip d'ubuntaires en català.