kumbaworld
Lletra / Lyrics: Espieu - Giné, Joan Pau
Espieu
Giné, Joan Pau
Espieu (Do - Re m - Sol 7 - Sol)


Espieu* la mar
Espieu la plana
Espieu el sol
Espieu la muntanya
Espieu tenim dues llengües
Una pel dia i una per la nit

Que t´han fet la mar
Fas carulla trista
Els teus ulls tan blaus
Qui te´ls trepitja
A l´estiu te deixen rebentada
I a l´hivern t´emplenen de casots*

Que t´han fet la plana
Tu també te n´ets vistes
A còpia de desherbants
I de produits ximiques*
Tot just si hi ha un parpallol* que voli
I un llapí* que sigui acampat*

Que te fan el sol
Tu (que) sempre riues
Aqueix amor del sou
Veiam lo que en diues
Fas pas hores suplementàries
Mes per això te saben aprofitar


Amb prou diners
Te munten i te baixen*
T´han robat la neu
I te roben les vaques
Muntanya sempre seràs muntanya
Quan el vent t´haurà escombrat el pols*


Espiar : mirar
Casot : barraca enmig de les vinyes o dels camps
Produits ximiques : productes químics (gal·licisme)
Parpallol : papallona, papalló. També se´n diu Parpinyol.
Acampat : se diu d´un mainatge, d´un ocell o altre animal que ha partit del niu, que ha vingut gran, que ha deixat el cau (agambat)
Te munten i te baixen : Se refereix a l´exili laboral França endins
El pols : la pols