kumbaworld
Lletra / Lyrics: The ten commandments of love - Marley, Bob
The ten commandments of love
Marley, Bob
(escrit per M. Paul)

One: Thy shall never love another
Two: And stand by me all the while
Three: Take happiness with the heartaches
Four: Go through life wearing a smile

Oh, how happy we will be, if we keep the ten commandments of love,of love
Five: Thou shall always have faith in me, in everything I say and do
Six: Love me, with all your heart and soul, until our life on earth, is through

And how happy we will be, if we keep the ten commandments of love
Love,oh, sweet love, it´s oh,oh, so grand
You will find since the beginning of time
It has rooted in all the land

Seven: Come to me when I´m lonely
Eight: Kiss me when you hold me tight
Nine: Treat me sweet and gentle
Ten: And always do right.

And how happy we will be, if we keep the ten commandments of
Woooo,oooooo, loveEls 10 MANAMENTS DE L’AMOR

1, No has d´estimar mai ningú d´altre.
2, i restar sempre prop meu.
3, prendre la felicitat i les penes.
4, travessa la vida amb un somriure.

Oh, com serem feliços si seguim els 10 manaments de l’amor.
5, Has de tenir sempre confiança en mi, en tot el que dic i faig.
6, estima´m, amb tota l´ànima i tot el cor, fins que la nostra vida damunt la terra s´hagi acabat

Oh, com serem feliços si seguim els 10 manaments de l’amor, l’amor oh, dolç amur, és oh, oh, tan gran,
veuràs que d´ençà del començ dels temps
ha arrelat arreu del món.

7, vine cap a mi quan sóc sol.
8, fes-me un petó quan m´estrenys.
9, tracta´m amb dolçor i gentilesa.
10, sigues sempre just.

Oh, com serem feliços si seguim els 10 manaments de l’amor,
uoooo,oooooo, l´amor