kumbaworld
Lletra / Lyrics: Punky reggae party (versió Babylon by bus) (T) - Marley, Bob
Punky reggae party (versió Babylon by bus) (T)
Marley, Bob
(versió Babylon by bus)

Said you gonna punky, punky, punk
New wave, new waves
New wave, new waves
Going to a party
And I hope you are hearty
So please don´t be natty

For it´s a punky reggae party
New wave, alright, new waves
New wave, new waves

It takes a joyful sound
To make the world go round
Come with your heart and soul
Oh c´mon, c´mon rock your bone

It´s a punky reggae party
And it´s tonight
It´s a punky reggae party
And it´s alright
What did you say?
Rejected by society
Mistreated with impunity
Protected by my dignity
A sort for reality
New wave, alright, new waves
New wave, new wave, new waves
I´m sayin´: The Wailers will be there
To jam, to jam the Clash
Maytals will be there
Dr.Feelgood too
Ooh, no rumour force, no rumour force will be there
Singin´ no rumour force, no rumour force will be there

Well it´s a punky reggae party
And it´s tonight
It´s a punky reggae party
And it´s alright
A tip from a gipsy
She said: man you got on tipsy
Hiding from reality
In your world of hypocrisy
In your world of hypocrisy
In your world of hypocrisy
In your world of hypocrisy
In your world of hypocrisy, look out
A bubble we a bubble
We ain´t looking for no trouble
But if you trouble trouble
We´ll give it to you double
Let me tell ya
It takes a joyful sound
To make the world go round
It takes a joyful sound
So c´mon, c´mon rock your bone
´Cause it´s a punky reggae party...

Traducció:
He dit ara has de punk, punk, punk
Nova onada, noves onades,
Nova onada, noves onades
Anem a una festa,
I esperi que tens cor,
Aleshores si te plau, no siguis pas natty (amb el pentinat rasta ben "net"

Perquè és una festa Reggae-punk,
Nova onada, molt bé, noves onades,
Nova onada, noves onades

Cal un so ple de goig,
Per a fer girar el món,
Vine amb el teu cor i la teua ànima,
Vine, vine moure l´esquelet,

És una festa Reggae-punk,
I és anit,
És una festa Reggae-punk,

I és molt bé, què has dit?
Rebutjat pel govern,
Maltractat amb impunitat,
Protegit per la meua dignitat,
Una mena de realitat,
Nova onada, molt bé, noves onades,
Nova onada, nova onada, noves onades

Estic dient: Els Wailers hi seran,
Per fer jam, per fer jam els Clash
Els Maytals hi seran
Dr.Feelgood també
Ooh, cap força de rumour, cap força de rumour no hi serà
No hi cantarà/(jo) canti que ? ? cap força de rumor(?), cap força de rumor (?)no hi serà

Bé, és una festa Reggae-punk,
I és anit, És una festa Reggae-punk
I és molt bé,

Un truc de gitano
Me va dir ella : home segueixes alegre (begut)
Amagant-te de la realitat
En el teu món d´hipocresia
En el teu món d´hipocresia
En el teu món d´hipocresia
En el teu món d´hipocresia, compte
Una bombolla, som una bombolla,
No cerquem cap problema
Però si cerques problemes
Te´n darem el doble
Deixa-m´ho dir-te
Cal un so ple de goig,
Per a fer girar el món,
Cal un so ple de goig,
Doncs vine, vine moure l´esquelet,
Perquè és una festa Reggae-punk