kumbaworld
Lletra / Lyrics: Soc d'un país - Brams
Soc d'un país
Brams
Sóc d´un pais, que de cert ve d´antic.
Que ha passat molt de temps oblidat i oprimit.
Sóc d´un pais on de la por se´n diu seny
Que camina un pas endevant i dos enrera.
Sóc d´un pais que es desfà a poc a poc.
I entre il.lusions i frustacions malda per sortir endavant.

Sóc d´un país que poca gent coneix,
que ell mateix es manté anònim i indecís.
I li fan mal ens atacs i la hipocresia
d´aquells que se n´omplen la boca parlant,
i tenen un preu per la seva integritat.
Mai he cregut que per ser d´un país,
fos necessari demanar permís.

JO SÓC D´UN PAÍS, SÓC DEL MÓN

Oh, país meu que malgrat dividit,
sàpiques destriar de les gents les virtuds.
Que trobis un camí de llibertats, que creixis cap
endins,
que el teu futur sigui crear en comptes de
conquerir.
Que el teu jovent et f aci perdre el teu mal seny
I que portin el teu mal, a dintre les venes.

QUE SIGUIS, UN PAÍS DEL MÓN