kumbaworld
Lletra / Lyrics: Soc d'un país - Brams
Soc d'un país
Brams
Sóc d´un pais, que de cert ve d´antic.Sol/Do
Que ha passat mol de tems oblidat i oprimit. Sol/Do
Sóc d´un pais on de la por se´n diu seny Mim/Do
Que camina un pas endevant i dos enrera.Sol/Re
Sóc d´un pais que es desfà a poc a poc.Sim/Do
I entre il.lusions i frustacions malda per sortir endavant. Mim/Re

Sóc d´un país que poca gent coneix, Sol/Do
que ell mateix es manté anònim i indecís. Sol/Do
I li fan mal ens atacs i la hipocresia Mim/Do
d´aquells que se n´omplen la boca parlant, Sol
i tenen un preu per la seva integritat. Re
Mai he cregut que per ser d´un país, Sim/Do
fos necessari demanar permís. Mim/Re

JO SÓC D´UN PAÍS, SÓC DEL MÓN Sol/Do

Oh, país meu que malgrat dividit, Sol/Do
sàpiques destriar de les gents les virtuds. Sol/Do
Que trobis un camí de llibertats, que creixis cap
endins, Do
que el teu futur sigui crear en comptes de Sol/Re
conquerir. Re
Que el teu jovent et f aci perdre el teu mal seny Sim/Do
I que portin el teu mal, a dintre les venes. Mim/Re

QUE SIGUIS, UN PAÍS DEL MÓN Sol/Do