kumbaworld
Lletra / Lyrics: Ell - Ovidi Montllor
Ell
Ovidi Montllor


Amb pas senzill,
gasta el terra i sabates
que paga ell.
Còmode o no,
gasta autobús a dojo,
que paga ell.
Amb gran esforç,
gasta el seu cos vuit hores,
que paga ell.
Amb desesperació,
s´entrompa amb vi,
de vegades,
que paga ell.
Amb gran plaer,
fa l´amor amb la dona
que estima ell
-o potser no l´estima-
llavors ja podem dir:
Que paga ell.
Li paguen el cervell,
li paguen la paraula,
fins això, ves quin cas!,
no ho cobra ell.
Qui són, doncs,
els qui cobren
tot el que és d´ell?
Ni això no sap.
I ho paga ell.