kumbaworld
Lletra / Lyrics: Bells ulls - Populars i popularitzades dels Països Catalans
Bells ulls
Populars i popularitzades dels Països Catalans
Bells ulls, bells ulls
d´ençà que fa que us admiro
he perdut la pau del cor

(Cànon)