kumbaworld
Lletra / Lyrics: Som els cavallers - Populars i popularitzades dels Països Catalans
Som els cavallers
Populars i popularitzades dels Països Catalans
Som som som
som els cavallers llers llers
i el que no digui res
no té dret a carmanyola
i el que no digui res
no té dret alçar el porró.
Atenció cavallers:
la mà dreta entra en accióooo.

Som som som
som els cavallers llers llers
i el que no digui res
no té dret a carmanyola
i el que no digui res
no té dret alçar el porró.
Atenció cavallers:
la mà esquerra entra en accióooo.

Som som som
som els cavallers llers llers
i el que no digui res
no té dret a carmanyola
i el que no digui res
no té dret alçar el porró.
Atenció cavallers:
el peu dret entra en accióooo.

Som som som
som els cavallers llers llers
i el que no digui res
no té dret a carmanyola
i el que no digui res
no té dret alçar el porró.
Atenció cavallers:
el peu esquerra entra en accióooo.