kumbaworld
Lletra / Lyrics: CO TECOTECOTECO TE - Cançons de menjador
CO TECOTECOTECO TE
Cançons de menjador
CO TECOTECOTECO TE (i es pica dos cops de mans)
Beneïu Senyor aquesta taula,
CO TECOTECOTECO TE (i es pica dos cops de mans)
i a tots nosaltres també! (BIS)