kumbaworld
Lletra / Lyrics: Mar de verí - Sangtraït
Mar de verí
Sangtraït
#------------------------------------------------------------------------------------#
#Aquest fitxer és fruit del treball del seu autor i representa la seva interpretació #
#de la cançó. Només podeu usar aquest fitxer per estudi o recerca. #
#------------------------------------------------------------------------------------#


----

SANGTRAÏT: Mar de verí (4:42)
Pista 9 de 'Noctambulus' (1996)
----
Transcrita per Pau Canal i Oliver (p___a__u@hotmail.com) (Barcelona)
Afinació guitarra: 5a corda (La) a 440 Hz (Afinació normal)

----

La cançó fa així:


Introducció A
[Són dues guitarres que, juntes, més o menys fan aquesta melodia]
jugant amb lam Lasus2 mim
e:---------------------------|---------------------------|-0-------0-0---0-|
B:-----1-0-1-----0-1-0-1-----|-----1-0-1-----0-1-0-1-----|-0---0---0-0---0-|
G:----------2------------2---|----------2------------2---|-0---0---0-0---0-|
D:---2-------2-2-----------2-|---2-------2-2-----------2-|-2-------2-2---2-|
A:-0----------0--------------|-0----------0--------------|-2-------------2-|
E:---------------------------|---------------------------|-0---------------|


Estrofa 1A
[Altre cop dues guitarres que, més o menys, fan:]
jugant amb lam Lasus2 Resus2
e:---------------------------|---------------------------|-------0-------0-------0-----|
B:-----1-0-1-----0-1-0-1-----|-----1-0-1-----0-1-0-1-----|-----3---3-------3-------3---|
G:----------2------------2---|----------2------------2---|---2-------2-------2-------2-|
D:---2-------2-2-----------2-|---2-------2-2-----------2-|-0-----------0-------0-------|
A:-0----------0--------------|-0----------0--------------|-----------------------------|
E:---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
Em mira. Tremolo. La cara em bull plena de foc.

jugant amb lam Lasus2
e:---------------------------|---------------------------|
B:-----1-0-1-----0-1-0-1-----|-----1-0-1-----0-1-0-1-----|
G:----------2------------2---|----------2------------2---|
D:---2-------2-2-----------2-|---2-------2-2-----------2-|
A:-0----------0--------------|-0----------0--------------|
E:---------------------------|---------------------------|
L'estimo. Ho sento. No mano jo dins el meu

[i ara ja distorsionant:]
Mi(P)(5a c) Do4(4a c) Si4(4a c) Si(P) Do(P) La(P)
cor. Si po - gués perdre el seny fredament...


Estrofa 2A
Es moren els dies
i amb ells em moro també jo.
Les hores s'empassen
hores d'amor que no tindré.
Si pogués guanyar al temps fredament...


Estrofa 3B
[Una guitarra fa el mateix que en l'estrofa A, però tot un to més amunt.
Mentrestant l'altra guitarra distorsiona com segueix:]
Si(P)
Somnio manyagues
Si(P) Mi(P)(5a c)
que amb els meus dits jo no em sé fer,
Si(P) Si(P) Fa#(P)(5a c)
paraules, callades, que amb els meus llavis mai diré.
Re4(4a c) Do#4(4a c) Do#(P) Re(P) Si(P)
Si po - gués besa'l vent fredament...


Tornada 1
Sol(P) Sol(P) Si(P) Si(P) La(P)
La nit amaga els somnis que jo sé.
Sol(P) Sol(P) Si(P) Si(P) La(P)
Quan penso no, sempre és que sí.
Sol(P) Sol(P) Si(P) Si(P) La(P)
El seu somriure dorm sovint amb mi.
Sol(P) La(P)
La seva veu em fa sentir
Sol(P) La(P)
com si jo fos el seu amor.
Sol(P)
Sols dins el llit...


Solo
[sobre fons de tornada]
[Crec que una pentatònica major de Re queda bé]


Tornada 2
[amb frases de guitarra]
Per art de màgia es converteix
en "algo" bo que guardo dins.
Ballem plegats sobre d'un mar immens,
fet de dolor, ple de verí...
Com si no fos el meu amor
se'n va de mi quan surt el sol.


Tornada 3
[també amb arrenjaments de guitarra]
La nit amaga els somnis que jo sé,
la llum del dia els fa morir.
Secrets d'amor guardats a dintre del meu pit,
ple de dolor, ple de verí...
Com si no fos el meu amor [i aquí s'interromp]

Coda
[unes veus repetint] el meu amor


-------

Acords acústics
lam Lasus2 Resus2 mim
e:--0-------0-------0-----0---|
B:--1-------0-------3-----0---|
G:--2-------2-------2-----0---|
D:--2-------2-------0-----2---|
A:--0-------0-------------2---|
E:--0-------0-------------0---|

Acords de potència
La(P) Si(P) Do(P) Do#(P) Re(P) Mi(P)(5a c) Fa#(P)(5a c) Sol(P)
e:---ó-----ó---------------------------------------------------------|
B:---bé----bé--------------------------------------------------------|
G:--2-----4-------5------6------7--------9----------11---------------|
D:--2--7--4--9----5------6------7--------9----------11---------5-----|
A:--0--7--2--9----3------4------5--------7-----------9---------5-----|
E:-----5-----7-------------------------------------------------3-----|

Acords de quarta
Si4(4a c) Do4(4a c) Do#4(4a c) Re4(4a c)
e:--------------------------------------------|
B:--------------------------------------------|
G:-------9--------10-------11----------12-----|
D:-------9--------10-------11----------12-----|
A:--------------------------------------------|
E:--------------------------------------------|