kumbaworld
Lletra / Lyrics: Focs artificials - Antònia Font
Focs artificials
Antònia Font
Ses muntanyes, es hotels,
una campana,
ja sé s´olor que fa s´ametller.
Ses retxes d´un avió en el cel,
ennigulades,
no vull saber res des hiverns.

I sa fam me va fer desenvolupar s´estimar-te
cada cas des teu vici més animal,
més salvatge.
I la mar que controla es meu travelar
m´acompanya.
I sa sal que me cura i que me fa mal
és de nacre.

M´he confitat ses mans
per si és vera que t´he d´esperar;
he cremat es alcohols
i m´he engatat de lletugues
i líquens i flors.

He superat sa son
i he pogut arrebossar-me d´arròs,
t´he fet es berenar
amb campanes i molsa
i focs artificials.