kumbaworld
Lletra / Lyrics: Silenci - Llach, Lluis
Silenci
Llach, Lluis
Si m'heu de fer callar
que sigui ara,
ara que puc dir no,
i res no teniu per a comprar-me.

Que no vull esperar.
Que sigui ara!
Ara que puc sentir
el pes de tanta basarda.

Que no em sap cap greu
dur la boca tancada,
sou vosaltres qui heu fet
del silenci paraules.

Que no vull esperar,
que el temps rovelli l'arma,
que no vull que la por
tingui més temps per a guanyar-me.

Si m'heu de fer callar
que sigui ara,
ara que tinc les mans
per a canviar de guitarra.

-------------------------------------------------


[Sol]
Si m'heu de fer callar
que sigui [Fa]ara,
que sigui [Sol]ara,
ara que puc dir no,
i res no te[Fa]niu
per a com[Sol]prar-me.

Que no vull espe[Fa]rar.
Que sigui [Do]ara!
Que sigui [Sol]ara!
Ara que puc sen[Fa]tir
el pes de [Do]tanta ba[Sol]sarda.

Que no em sap cap greu
dur la [Re]boca tan[Sol]cada,
sou vosaltres qui heu [Re]fet
del si[Do]lenci pa[Sol]raules.

Que no vull esperar,
que el temps ro[Fa]velli [Sol]l'arma,
que no vull que la por
tingui més [Fa]temps per a guan[Sol]yar-me.

Si m'heu de fer ca[Fa]llar
que sigui [Do]ara,
que sigui [Sol]ara,
ara que tinc les [Fa]mans
per a canvi[Do]ar de gui[Sol]tarra.

i no em sap cap greu...