kumbaworld
Lletra / Lyrics: Hitza har dezagun - fermín muguruza
Hitza har dezagun
fermín muguruza
Hartu hitza
Hitza har dezagun
Iritzia
Eman dezazun

Erakustaldi itogarria
Jazarpen mediatikoarena
Informazio - informazio eza
Berriaren giro presioa
Historiaren amaiera
Iragartzen du hedabideak
Eraikitako mundu birtualak
Ezereztu egiten du jendea

Friboloa da
Eta gainera ba omen dauka
Jada bere glamourra

Hartu hitza
Hitza har dezagun
Iritzia
Eman dezazun

Hitzez armatu,
hau da tribuna
Jaurtikitzeko aburuak
Jendeaurreko plataforma
Errealitate
gordin dosi bat
Kantak ere ispiluak bezala
Hauxe duzu bozgoragailua
Bolbora dialektika,
eztanda!
Bonba komunikatzailea,
eztanda!

Den-denak egingo du eztanda
Bi mundu hauek
topatzerakoan

Hartu hitza
Hitza har dezagun
Iritzia
Eman dezazun
---------------------------
traducció al castellà
---------------------------

Tomemos la palabra
Toma la palabra
Tomemos la palabra
Para opinar
Para que des tu opinión

Demostración asfixiante
De la persecución mediática
Información -
desinformación
La presión ambiental
de la noticia
El medio anuncia el fin
de la Historia
El construido mundo
virtual
Niega a las personas
Es frívolo y además,
Parece haber conseguido
Ya su glamour

Toma la palabra
Tomemos la palabra
Para opinar
Para que des tu opinión

Armémonos de palabras
Esta es la tribuna para
Lanzar pensamientos
La plataforma pública
Una dosis de cruda realidad
Las canciones también
como espejos
Aquí tienes tu altavoz
Pólvora dialéctica,
¡ Explosión !
Bomba comunicativa,
¡ Explosión !

Absolutamente todo
estallará
Al chocar estos dos mundos

Toma la palabra
Tomemos la palabra
Para opinar
Para que des tu opinión