kumbaworld
Lletra / Lyrics: Onze de setembre - Esquirols
Onze de setembre
Esquirols
Homes d’aquí, obriu els ulls,
palpeu l’ avui d’aquest país
i bé veureu un poble en marxa,
un poble vell que ha resistit.

Un poble fort que es recupera
de la desfeta dels anys passats,
de la tempesta que l’oprimia
per conquerir les llibertats.