kumbaworld
Lletra / Lyrics: Terra lliure - Oprimits
Terra lliure
Oprimits
Que bonic seria, viure en una terra lliure
on hi hagués treball i llibertat
on la riquesa no existís, ni tampoc
gent morta de fam, i poder viure amb dignitat,
On no hi fossin les presons, no són una solució,
sinó que són complicacions.

Lliure, vull viure en una terra lliure
vull viure en una terra
terra lliure, terra lliure.

Com m´agradaria viure amb el puny aixecat
i anar amb el cap ben alt
on fossin permesos tots els colors
sense cap discriminació.
I que tots els pobles que viuen oprimits
siguin, posats en llibertat.

Lliure, vull viure en una terra lliure
vull viure en una terra
terra lliure, terra lliure.

Oprimits:
Avanti o popolo tutti a plegato
cantiamo in siemene che il mondo scolta
i proletari si sono alçato i pugni in alto a la rivolta
È sonata l´ora della lluita finale
la terra per chi lavora
abasso il capitale
bandiera rossa, bandiera rossa trionferà
Eviva il socialismo e la libertà!