kumbaworld
Lletra / Lyrics: Sant Joan - Nou Romancer
Sant Joan
Nou Romancer
Avui és nit de Sant Joan,
vestirem amb robes velles.
Nit de màgia, nit de foc,
dimonis i fogateres.

Acaba sa primavera,
s’estiu comença a guaitar.
En aquest vespre de juny,
de festa hem de rebentar.

És dia de meravelles,
moltes llegendes genera;
mirau que es Sol surt ballant
i es giren fulles d’olivera.

També conten d’aquesta festa
que ses fadrines troben marit;
ben cert és això que us dic
des amants, d’aquesta nit.

És fort es so des tambors,
marca sa tensió des vespre,
i aquest ritme escandalós
ens llevarà totes ses penes.

Botarem es foguerons
i riurem tota sa festa.
I es dimonis sortiran
i entre tots muntarem gresca.