kumbaworld
Lletra / Lyrics: Sóc d´un País - Brams
Sóc d´un País
Brams
Últim concert (Orquestra de la Patum) : Re/Mi/Sol/Mi/Sol (3) Re/Mi/Sol

Sol Do
Sóc d´un país que de cert vé d´antic,
Sol Do
que ha passat molt de temps oblidat i oprimit.


Mim Do
Sóc d´un país on de la por se´n diu seny,
Sol Re
que camina un pas endavant i dos enrera.


Sim Do
Sóc d´un país que es desfà poc a poc
Mim Re
i entre il·lusions i frustracions malda per sortir endavant. Re/Mi/Sol/Mi/Sol (3) Re/Mi/Sol


Sol Do
Sóc d´un país que poca gent coneix,
Sol Do
que ell mateix es manté anònim i indecís

Mim Do
i li fan mal els atacs i la hipocresia
Sol
d´aquells que se n´omplen la boca parlant
Re
i tenen un preu per a la seva integritat.

Sim Do
Mai he cregut que per a ser d´un país
Mim Re
fos necessari demanar permís.


Sol Do
JO SÓC D´UN PAÍS, SÓC DEL MÓN
Re Mi Sol Mi Sol

Sol Do
Oh, país meu que malgrat dividit
Sol Do
sàpigues destriar de les gents les virtuds,

Mim Do
que trobis un camí de llibertats, que creixis cap endins,
Sol Do
que el teu futur sigui crear en comptes de conquerir,


Sim Do
que el teu jovent et faci perdre aquest mal seny
Mim Re
i que portin el teu mar a dintre les venes.


Sol Do
QUE SIGUIS UN PAÍS DEL MÓN


Re/Mi/Sol/Mi/Sol (3) Re/Mi/Sol