kumbaworld
Lletra / Lyrics: Tamarell salat - Anegats
Tamarell salat
Anegats
Diga’m com t’ha anat aquets darrers anys,
Roca guapa, pots? Tu, me pots xerrar?
T’ha agradat retrobar-te amb tants visitants?
Roca guapa, pots? Tu, me pots mostrar fotos de quan eres
jove?
Despullada i poc famosa?

Diga-m´ho:
No t’agrada aquest vestit que ja mostra els descosits?
Ja fa temps que te ve petit.
No t’agrada es pentinat?
Trobes que massa t’han tallat ses trunyelles de Tamarell
salat...
... que mostraves a ses cales... diga-m´ho.
Diga’m si ara t’engronses just per la mar.
Roca guapa, pots! Tu pots aguantar!
De Ses Païses d’Artà fins a sa ciutat, roca guapa, saps?
Molts doblers gastats
en maquillatge redundant, massa artificial, jo vull fer
una passa endavant!

No t’agrada aquest vestit que ja mostra els descosits? Ja
fa temps que te ve petit.
No t’agrada es pentinat? Trobes que massa t’han tallat ses
trunyelles de Tamarell salat...

No t’agrada aquest vestit que ja mostra els descosits? Ja
fa temps que te ve petit.
No t’agrada es pentinat? Trobes que massa t’han tallat ses
trunyelles de Tamarell salat...
... que mostraves a ses cales... diga-m´ho.

No t’agrada aquest vestit que ja mostra els descosits?
Ja fa temps que te ve petit.
No t’agrada es pentinat?
Trobes que massa t’han tallat ses trunyelles de Tamarell
salat...