kumbaworld
Lletra / Lyrics: Ironia - Daksa
Ironia
Daksa
Ironia

Tu, tots, feis que aquest dia
sigui una ironia en que tot es capgira
i no fa gens de via.
Es temps passa molt a poc a poc
i és una tortura emocional per tots
incluït es president d’aquesta gent
que me mira i me diu “quin bon dia fa avui”
i jo li dic... és una ironia.

I es que un dia, si no fa via, és una ironia
feta de paraules amb faltes d’ortografia
que ningu ha corretgit ni ho farà...

I jo, seguesc caminant tot sol,
endavant sense mirar enrera
i amb això me trob un drogoadicte
i me diu si tenc una pastilla
i li donc una aspirina
i la cull i se la esnifa
i jo flipat de lo que he vist ara mateix
m’he asustat...

I es que un dia, si no fa via, és una ironia
feta de paraules amb faltes d’ortografia
que ningu ha corretgit ni ho farà...