kumbaworld
Lletra / Lyrics: Nata - Antònia Font
Nata
Antònia Font
passa com un tir de bala,
com es vent d´un pensament molt tocat de s´ala
jo m´esforç es dematins
quan me canta un gall es mòbil
quan ja tenc un peu enterra i s´altre encara dins un llit
m´agaf es cap amb ses mans
que no se men´n vagi 2.006
dins sa gàbia es meu canari s´estudia es diccionari
ja me pos es calcetins
parla com un si de cara
com és lent es nodriment molt tirat de nata
i jo m´he inclòs un pipermind
quan me calla un sac es nòrdic
quan ja tenc un preu alerta i s´altre encara mira un pis
m´agaf es nas amb ses claus
que no se m´encanti dos més sis
dins s´eufàbia es meu diari
se copia es calendari, ja m´encalça es teu vestit