kumbaworld
Lletra / Lyrics: Ai les dones! - Populars i popularitzades dels Països Catalans
Ai les dones!
Populars i popularitzades dels Països Catalans
Ai les dones, ai les dones,
ai les dones que bones que estan!

Ai les dones, ai les dones,
ai les dones que bones que estan!

Pel matí!
Per l´asprà*!
Pel matí, per l´asprà i per la nit!
I en el llit!

asprà = vesprada