kumbaworld
Lletra / Lyrics: El negoci de mentir - Red Banner
El negoci de mentir
Red Banner
Xivatos!!
Són el quart poder,
multinacionals que controlen tot allò que veus,
dominen tots els mitjans,
capaços de fer pujar a algú o enciar al més baix,

Cap escrúpul cal tenir, és el negoci de mentir!
I encara hi ha que diu que la premsa és lliure,
que són objectius amb les notícies...

inventen alarmes socials,
creen opinions perquè ningú ho hagi de pensar,
articles enverinats,
una mentida repetida acaba sent veritat,
teniu les vostres plomes tacades de sang!

Cap escrúpul cal tenir, és el negoci de mentir!
I encara hi ha que diu que la premsa és lliure,
que són objectius amb les notícies...