kumbaworld
Lletra / Lyrics: Home-llibre - Fora des sembrat
Home-llibre
Fora des sembrat
Som conscient del que ara diré:
jo tenc ses paraules,
tu les pots ordenar.

Té ben clar
que pot aguantar
sa tinta de sa ploma
on quedarà tot gravat.

És tan gran
que no el pots agafar.
Ja poden passar dies,
que no el faràs canviar.

Té ben clar
cap a on vol anar:
ses drogues són de dia,
ja dormirà demà.

No és pecat capital
passar dies sense veure´l.
Pensarà, escriurà,
és un home-llibre.

Hi ha dies
que no te vols aixecar:
vols continuar somniant
que t´has perdut dins es Paradís,
no tens sa clau per sortir.