kumbaworld
Lletra / Lyrics: Pels bons temps - Penya, Tomeu
Pels bons temps
Penya, Tomeu
Kriss Kristoferson

Sé que fa mal
Quan tot s’acaba
Mentre que envant
Aquest vell món
Segueix dant voltes

Hem de pensar
en sos bons moments
Plegats d’enrere
Ja hi haurà
Temps per tristesa
Quan te’n vagis

Encona’m
Dins es meus braços
Vull sentir
Suau sa tendresa
Des teu cos

Escoltam sa pluja caure
Repicant per sa finestra
I fent creure que m’estimes
Un cop més
Per els bons temps

I’ll get alone
You find another
And I’ll be here
If you should find you ever need me
Don’t say a word about tomorrow
For ever
There’ll be time enough for sadness
When you leave me

Encona’m…

------------------------------------

[Mi]Sé que fa [Fa#m]mal
[Si7]Quan tot s’a[Mi]caba
Mentre que en[Fa#m]vant
Aquest vell [Si7]món
Segueix dant [Mi]voltes

Hem de pen[La]sar
en sos bons mo[Si7]ments
Plegats d’en[Mi]rere
Ja hi hau[La]rà
Temps per tris[Fa#m]tesa
Quan te’n [Si]vagis

Enco[Mi]na’m
Dins es meus [Si]braços
Vull sentir
Suau sa ten[Si7]dresa
Des teu [Mi]cos

[Fa#m][Si]

Escolt[Mi]am sa pluja [Mi7]caure
Repi[La]cant per sa fi[Lam]nestra
[Mi]I fent creure que m’es[Fa#m]times
Un cop [Si]més[Mibdim]
Per els bons [Mi]temps