kumbaworld
Lletra / Lyrics: Un tassó de suc - Penya, Tomeu
Un tassó de suc
Penya, Tomeu
Cansat de dar-li voltes
Ciutat pareix que m’ofega
Tinc tot es cos que em batega
S s’anima sembla que té morta

M’ha convidat a noces
Es cor me diu que no és vera
No hi puc anar me dic per que
Soc capaç de fer un numeret pobre

És un ramat de roses
Regal dins una capseta
Que li he enviat sense nota
Qui ho sap si ella pensarà en jo
En veure-la

Posa’m un tassó de suc Maria
Que avui vespre em vull desbaratar
Que s’ al•lota que tant jo volia
De blanca núvia ara es deu casar
Que s’ al•lota que tant jo volia
De blanca núvia ara es deu casar

Estic fet pols i en terra
Faria plorar ses pedres
Si tengués una guitarra
Per cantar-li ses meves penes
Gràcies per escoltar-me
Sabeu que sou bona dona
Si sóc pesat dispenseu-me
És que avui no puc xerrar d’altra cosa

És un ramat de roses
Regal dins una capseta
Que li he enviat sense nota
Qui ho sap si ella pensarà en jo
En veure-la

Posa’m un tassó de suc Maria
Que avui vespre em vull desbaratar
Que s’ al•lota que tant jo volia
De blanca núvia ara es deu casar
Que s’ al•lota que tant jo volia
De blanca núvia ara es deu casar

Posa’m…

-------------------------------------------------

[Re]
Cansat de dar-li voltes
Ciutat pareix que m’o[La]fega
Tinc [Sol]tot es cos que em ba[Re]tega
i s’[Mim]anima sem[Mi]bla que té [La]morta

[...]

És [Re]un ramat de roses
Regal dins una cap[La]seta
Que li [Sol]he enviat sense [Re]nota
Qui ho [Mim]sap si ella [Mi7]pensarà en [La]jo[La7]
En veu[Re]re-la

[Re7]

Posa’m [Sol]un tassó de suc Ma[Re]ria
Que avui [Sol]vespre em vull desbara[Re]tar
Que s’ al•[Sol]lota que tant jo vo[Re]lia
De blanca nú[La7]via ara es deu ca[Re]sar[Re7]
Que s’ al•[Sol]lota que tant jo vo[Re]lia
De blanca nú[Mi]via ara [La]es deu ca[Re]sar

[...]