kumbaworld
Lletra / Lyrics: Salvem ses Someres - Ossifar
Salvem ses Someres
Ossifar
Any 1.847, 7.322 someres, any 1.936, someres no se sap ara ases n’hi ha molts,
any 1984, 427 someres, any 1.992, 213 someres, any 2.000 ni una puta somera !!!
Conservam es porcs negres, ses vaques i es bestiat, donam herba a ses conies i es
cans duim a vacunar. Ja hem salvat ses balenes i es voltors tornen volar, de poques
Palma n’es plena, n’haurem de tornar a matar.
I està molt bé, i ja estam salvats, peró ses someres qui les salvarà!
Noltros vos deim a tots s dies ja ha arribat, de cremar es cotxos i tornar un bon
carrató “Sense motor”, una somera que l’estiri mentrestant, duu sa famella i dues
mantes per fer-ho “Amb un condó” , daves s’estiu per dur turistes a s’hotel,
inmaginau a s’aereoport 3.000 someres “I poc amunt”, ben aparcades i quan
tenguessin caguera, que els hi penjassin una bossa de paper “Davall es cul”.
Autodidacts, civil civilitzats, enves de cotxos someres oficials.
I esta molt bé, formatge de somera per s’exportació, i està molt bé, sa sobrassada
de somera es sa millor, i esta molt bé, sa caca de somera casi no fa olor.
I està molt bé, i està molt bé, i està molt bé, massa bé!

(SOLO)

I està molt bé, ses costelletes de somera per torrar, i esta molt bé, ses
hamburgueses i perritos de somera , i està molt bé, llet de somera desnatada per
primar.
I està molt bé, i està molt bé, i està molt bé, massa bé!

(SOLO)