kumbaworld
Lletra / Lyrics: El meu K - Opció k-95
El meu K
Opció k-95
La resposta contra el feixisme
és brutalitat popular
la resposta contra el nazisme
és la revolució
Qui creu encara que s´ha de posar
l´altre galta?
és molt millor la justícia
del meu kalashnikov...
és molt millor la justícia
del meu kalashnikov... comunista
Qui creu encara que s´ha de posar
l´altre galta?
L´odi del poble assenyala
el meu kalashnikov passa llista
l´odi del poble assenyala
un futur ben roig.
Qui creu encara que s´ha de posar
l´altre galta?
és molt millor la justícia
del meu kalashnikov...
comunista.