kumbaworld
Lletra / Lyrics: L´IVA - La Trinca
L´IVA
La Trinca
Ai, que l´IVA, ja ha arribat!
Ai, que l´IVA ja és aquí!
un impost enrevessat
que és difícil perquè sí.

I si encara tens problemes
per poder-lo calcular,
ens escoltes un moment
i t´explicarem com va.

Resta-li el gravament del passiu acumulat,
sobre la base imponible de l´import quantificat,
amb la prorrata transitòria singular
deduïda de la quota del valor amortitzat.

Suma-li els descompte del valor incrementat,
a la derrama actualitzada del producte facturat
i li afageixes quatre duros sobre el guany
per si un cas t´equivoquessis, que no fóra res d´extrany.

Quan arribi la liquidació
s´ha de calcular amb molta atenció,
perquè el superàvit dels actius i dels passius
sigui la quota tributària més el plus de la inflació

Si has de reclamar devolució,
això simplifica la qüestió:
treu el coeficient del percentatge de la taxa
del barem que s´aplica sobre cada operació.

I amb un carro ple de patracols i paperassa
decidit vas cap a Hisenda,
quan arriba el gran moment ineludible i esperat
de fer efectiu el requisit de tributar,
se li suma, se li resta,
se li puja, se li abaixa,
se li apunta, se li esborra,
se li tomba, se li gira,
t´ho repases i t´ho miris com t´ho miris
sempre et tocarà pagar.

Que s´ha entès? Que hi tornem?

Fot-li esgarrapada al gravamen submergible
i estomaca-li la quota a la base disponible.
La prorrata me l´enganxes pel ganyot
i li esclafes els barems amb la tassa del burot.

Treu-li la freixura al passiu acumulat,
repercuteix amb mala llet el percentatge facturat
i l´IVA me l´amorres al taulell
i li endinyes la derrama agafant-lo pel clatell.

Quan arribi la liquidació
s´ha de calcular amb molta atenció,
perquè la trompada que li clavis a la quota tributària
produeixi una inflació.

Si has de reclamar devolució,
això simplifica la qüestió:
trinxa-li la base i estossina-li la quota,
a l´impost que borineja sobre cada operació.

I amb un carro ple de patracols i paperassa
decidit vas cap a Hisenda,
quan arribi el gran moment ineludible i esperat
de fer efectiu el requisit de tributar,
se li suma, se li resta,
se li apuja, se li abaixa,
se li apunta, se li esborra,
se li tomba, se li gira,
t´ho repasses i t´ho miris com t´ho miris
sempre et tocarà pagar.Lletra i música: LA TRINCA