kumbaworld
Lletra / Lyrics: Silenci - Dept
Silenci
Dept
Com tot al nostre entorn,
l’harmonia és la clau
de permetre que convisquin
totes les espècies.

Però l’home ha fet d’això
una arma de control
preparada per exterminar
tot el nostre entorn.

I no entenc perquè
no podem adonar-nos...
no entenc perquè
no escoltem el seu so.

Tu sents el so de tot,
només hauràs d’escoltar-lo.

La plaga que ara som
ens porta al descontrol,
el saber sense consciència
trenca l’esperança.

No som amos d’un món
tan vell que el nostre torn
ens doni dret a treure’n el que no
encaixa amb el patró.

I no entenc perquè
no podem adonar-nos...
no entenc perquè
no escoltem el seu so.

Tu sents el so de tot,
només hauràs d’escoltar-lo.

I com més entenem que s’acaba tot
més sembla que abusem de les provisions.
El món no és infinit no sé qui ho pot haver dit,
només hauràs d’escoltar-lo.