kumbaworld
Lletra / Lyrics: Blau 2 - Anegats
Blau 2
Anegats
Blau, sa soletat a jo també me vol pintar de color blau,
Sa societat, a jo també,
me vol fer semblar d’un color blau,
D’un color blau.
Com els cops que me deixa sa soletat.