kumbaworld
Lletra / Lyrics: El Rei herodes - Nadales
El Rei herodes
Nadales
Estan a la cambra amb son fill aimat,
remor va sentir-se per tot el veinat
Era el rei Herodes amb la seva gent,
que feia matar-ne tots els inocents.

Marxem de seguida, Josep mon espòs,
anem cap Egipte sens tenir repòs.
Deixem nostres cases, les terres també
perquè el rei Herodes diuen que ja ve.

Amb la somareta tots tres ja se´n van
cercant amb ses passes camins amagats.
Els àngels davallen, també els ocellets,
peruè els bon Jesús, no fos descobert.

Passa el rei Herodes i la seva gent,
tots tres van creuar-se, ningú no veié.
I amb una somera Maria i Josep
portaren a Egipte el Rei d´Israel.