kumbaworld
Lletra / Lyrics: Marro - La Trinca
Marro
La Trinca

A la plaça de Sant Jaume
hi ha un bon guirigall
els de dalt són sis milions
i els de baix són més que mai.

Quan n'hi ha dos que s'esbatussen,
rep algun tercer.
A la plaça de Sant Jaume
hi ha un bon mullader.

I fan una versió de la cançó
de la sirena i el pastor.

- Pujol si tu baixessis una mica...
- Pasqual per què no puges aquí dalt?
Vejam qui és el valent que clarifica
la llei d'ordenació territorial.

La corporació està metropolitanitzada,
qui la desmetropolitanitzarà?
El desmetropolitanitzador
que la desmetropolitanitzi,
quin desmetropolitanitzador serà?

A la plaça de Sant Jaume
hi ha un petit ttrasbals
els de dalt són autonòmics
i els de baix són federals

I per tal que hi hagi marro,
amb això de la LOT,
a la plaça de Sant Jaume
tothom fa el que pot.

Se sent el refiló d'una cançó
des d'un balcó a l'altre balcó.

- Pujol a aquesta L.O.T. li falten piles
- Pasqual que ara no estic per acudits
- Pujol que amb les comarques descarriles
vigila que t'hi pots enganxar els dits.

La corporació...


Lletra i música: LA TRINCA