kumbaworld
Lletra / Lyrics: Hansel i Gretel - Joan Miquel Oliver
Hansel i Gretel
Joan Miquel Oliver
Jo tenia una caseta, Hansel i Gretel
Ses parets de tots es colors
eren grogues i liles i de xocolates marrons

Jo tenia unes cortines, Hansel i Gretel
i na Gretel venia a sopar i volia estar amb jo
i tot això amb un esforç inhumà

Per mirar tenia uns ulls i mirava passar es ovnis
dos mil zero dos mil un
i m´acariciaba el coxis.

Per dormir tenia un cos i dormia com un somni
somniava sempre en jo
i me deia no t´adormis.

Pirulins i piruletes, Hansel i Gretel
i sa nit ocultava es avions
i sa lluna amb paraigues al cel despenjava neons.

*Per mirar tenia uns ulls i mirava passar es ovnis
dos mil zero dos mil un
i m´acariciaba el coxis.

Per dormir tenia un cos i dormia com un somni
somniava sempre en jo
i mare no t´adormis.*x3