kumbaworld
Lletra / Lyrics: Mi Sarquento - Ossifar
Mi Sarquento
Ossifar
Soy venido al "requimiento"
perquè m´hi han enviat
y ahora estoy muy maretjado
duc deu dies embarcat.

M´han donat s´escopeta
que aquí li disen fusil
i me volen fer escola por escribir (a mi).

Li vaig dir: mi "sarquento",
li "quro" que no lo entiende;
nosotros a mi pueblo xerram ben diferent.

De sa primera potada
que me va arriar a n´es cul
vaig fer una bona plorada
perquè em va recordar es mul.

Va dir: ¿Cómo me llaman?
i no li vaig "sebre" dir.
Mala "bisti" se dise en mallorquí (a Llubí).

Els collons mi "sarquento"
li "quro" que no lo entiende
nosotros a mi pueblo xerram ben diferent (ben diferent).

I no t´entenc un cul,
ets igual que es meu mul,
"es coons mi sarquento"
me comienso a enyorar...