kumbaworld
Lletra / Lyrics: El dia que tot rebente - La gossa sorda
El dia que tot rebente
La gossa sorda
Llauradors de la desil·lusió
jubilats i sense fer soroll
becàries de l'angoixa
cambrers de la misèria
opositant a l'eternitatFuncionaris de la depressió
immigrats de la desesperació
alumnes del sistema
obrant al precipici
aturats en l'adversitatOficials de mil euros al mes
aprenents sense papers
prostitutes sense vida
músics en silenci
esclaves del patriarcat
I el dia que tot rebente
no m'espereu al tall,
no aniré a treballar,
estarem segant cadenes.Mariners sense mar ni port
autònoms i amb l'aigua al coll
proletaris que no esmorzen
llogats a subcontracta
acomiadats del benestarRepartidors de decepcions
preses de la repressió
collidors de bastonades
artistes sense públic
secretàries sense fumar.I el dia que tot rebente
no m'espereu al tall,
no aniré a treballar,
estarem segant cadenes.

Fes-ho bé
i premedita-ho amb antelació,
adaptat a la norma
que aquest sistema imposaEi, jo que tinc?
ei, tu que tens?
La boca, la boca plena de dents.Ell somriu
i balla tango amb la hipoteca avui,
adaptat a la norma
que aquest sistema imposaEi, jo que tinc?
ei, tu que tens?
la boca, la boca plena de dents.Vindran les séquies plenes,
plouran idees, farem saó
i plouran pedres,
moltes pedres