kumbaworld
Lletra / Lyrics: Oda al paper de wàter - La Trinca
Oda al paper de wàter
La Trinca

Pa, pa, pa, pa,
paper paper,
paper paper esterilitzat,
paper paper higienitzat,
paper paper enrotllat.
Paper paper
de color groc, color rosat, color vermell o color blau
et demanem, paper estimat, que sobretot siguis suau.

Tu sempre alerta al servei del poble,
i et fa servir l'analfabet, l'intel·lectual,
el soldat ras, el general,
el gran burgès i el menestral,
per què en això d'evaquar lluita de classes no n'hi ha.

El teu destí fatal,
màrtir de la societat,
que quan t'ha utilitzat
estira de la cadena
i tu t'en vas al darrera,
de cap a la claveguera.

Però en acte de "rebeldia"
embusses la "cañería"
i ho deixes tot fet un nyap.
Paper enrotllat de cel·lulosa i satinat,
t'han destrossat i despreciat,
vilipendiat i deshonrat.

Paper abnegat,
paper estimat de l'excusat,
la humanitat t'ha maltractat
i ara et volem reivindicar:
t'han estripat, empastifat
i rebregat i rebutjat.

Pobre paper,
com t'han deixat.

Ens has lliurat del neguit
d'haver-nos d'embrutar el dit,
per això et cantem amb afany,
que et considerem el nostre company
i sempre et trobarem al cuarto de bany

Endavant !, endavant !, endavant !, endavant !

Que el nostre clam arribi fins el cel,
que de tots els amics
tu ets el més fidel,
modest paper de wàter immortal.

Paper, paper...

Glòria al paper ... al paper.


* Col·laboració especial: Ludwing van Beethoven
Lletra i música: La Trinca