kumbaworld
Lletra / Lyrics: Trenc - Penya, Tomeu
Trenc
Penya, Tomeu
No hi volem camins de pega,
ni màquines d'escriure.
No hi volem ciment ni seda,
ni casetes de vidre.
No hi volem casals,
ni llum d'es qui va en fils.
No hi volem es fum que embruta,
ni moscards de farola.
No hi volem mal que no cura,
ni voltor que no hi vola.

No hi volem que estranys hi senyin es camins
Hi volem que hi jugui es vent per mig des pins.
Hi volem que ocells hi facin es seus nius.

I trai, lai, lai, lai...

No hi volem es fum que embruta,
ni moscards de farola.
No hi volem mal que no cura,
ni voltor que no hi vola.
No hi volem que estranys hi senyin es camins.
Avui hi tenim arena, demà hi tendrem ciment.
Tots sabem que aquí a l'Espanya cap de noltros fa content.
Mos agraden ses estepes pes jardí.
Hi volem que hi jugui es vent per mig des pins.
Hi volem que ocells hi facin es seus nius.

I trai, lai, lai, lai...